Nabídka kurzů

Taneční kurzy v Hradci Králové pro děti a dospělé se zaměřením na taneční průpravu, klasický tanec (balet), moderní tanec, současný tanec a jazz dance. V hodinách je kladen důraz na individualitu každého a rozvoj všech aspektů tanečního pohybu.

Tanec je odpradávna jednoznačnou a jasnou uměleckou řečí.

Miroslav Kůra

Cíle tanečních kurzů

 • vnímat radost z pohybu
 • nalézt sebe i svůj osobitý styl
 • naučit se správnému držení těla
 • posílit svalstvo
 • zvýšit fyzickou kondici a pružnost
 • koordinovat své tělo
 • odstranit svalové disbalance
 • naučit se ladnému pohybu
 • rozvinout a prohloubit smysl pro estetické cítění

Termíny probíhajících kurzů

1. období: 11. září 2023 - 1. února 2024

2. období: 5. února 2024 - 20. června 2024

Doplňující informace k termínům

 • kurzy neprobíhají v období školních prázdnin platných pro Hradec Králové a ve dnech státních svátků
 • v každém období proběhne 15 lekcí; vzhledem k nerovnoměrnému rozložení státních svátků a prázdninových dnů může být každý kurz zakončen v daném období v jiném týdnu
 • v případě potřeby může být v rámci jednoho období termín ukončení kurzu posunut či počet lekcí rozšířen o další týdny (náhrada za výpadek z důvodu nemoci, nácvik choreografií pro soutěže či vystoupení apod.)
 • v případě znemožnění prezenční formy kurzů z důvodu vládních omezení (COVID apod.) bude výuka kurzů probíhat online

Obecné informace ke kurzům

 • Lekce všech kurzů placených pololetně na sebe navazují jako běžná školní výuka a ukázkou výsledné práce je společné závěrečné vystoupení.
 • Skupiny žáků od 8 let se navíc mohou účastnit dalších tanečních vystoupení či soutěží.
 • Ceny za lekce uvedené u kurzů placených pololetně jsou cenou za jednoho účastníka na dané období.
 • V případě přihlášky před a v první polovině období bude účtována cena za celý kurz. V případě přihlášky ve druhé polovině období bude účtována cena za polovinu kurzu.
 • Soukromé studio MoniBalet nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Zvažte tedy, prosím, individuální pojištění Vašich dětí.
 • Přihlášky ke kurzům jsou vyřizovány po e-mailu.

Přehled všech nabízených kurzů

Věkový rozsah
3.5 - 4 let
Úrověň
začátečníci

Taneční přípravka

Obsah
Lekce Taneční přípravka
Termín
Pondělí: 16:00 - 17:00 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.200 Kč
Věkový rozsah
5 - 7 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí

Taneční průprava, Taneční gymnastika

Obsah
Lekce č. 1 Taneční průprava, Taneční gymnastika
Termín
Pondělí: 17:15 - 18:15 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.300 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Taneční průprava, Taneční gymnastika
Termín
Středa: 16:15 - 17:15 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.300 Kč
Obsah
Lekce č. 3 Taneční průprava, Taneční gymnastika
Termín
Čtvrtek: 15:00 - 16:00 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.300 Kč
Věkový rozsah
8 - 10 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí

Taneční průprava, Akrobacie, Základy klasického tance, Základy moderního tance

Obsah
Lekce č. 1 Akrobacie, Základy moderního tance
Termín
Pondělí: 14:50 - 15:50 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Akrobacie, Základy moderního tance
Termín
Úterý: 15:45 - 16:45 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Obsah
Lekce č. 3 Taneční průprava, Základy klasického tance
Termín
Středa: 15:00 - 16:00 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Cena za více lekcí
Cena kurzu
2 lekce / týden (sleva 5%) 4.560 Kč
Věkový rozsah
11 - 13 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí

Klasický tanec + špičky (balet), Techniky moderního tance

Obsah
Lekce č. 1 Klasický tanec + špičky
Termín
Úterý: 17:00 - 18:00 (60 min) + 18:05 - 18:35 (30 min, špičky)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Cena lekce
1 lekce + špičky / týden 3.400 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Techniky moderního tance
Termín
Čtvrtek: 16:10 - 17:10 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Cena za více lekcí
Cena kurzu
2 lekce / týden (sleva 5%) 4.560 Kč - 5.510 Kč
Věkový rozsah
14 - 26 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí
pokročilí

Contemporary dance, Klasický tanec + špičky (balet), Jazz Dance

Obsah
Lekce č. 1 Contemporary dance pro začátečníky a mírně pokročilé
Termín
Pondělí: 18:30 - 19:45 (75 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.700 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Contemporary dance pro mírně pokročilé a pokročilé
Termín
Úterý: 18:45 - 20:00 (75 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.700 Kč
Lekce zrušena
Obsah
Lekce č. 3 Jazz Dance
Termín
Středa: 17:25 - 18:40 (75 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.700 Kč
Obsah
Lekce č. 4 Klasický tanec + špičky
Termín
Čtvrtek: 17:20 - 18:20 (60 min) + 18:25 - 18:55 (30 min, špičky)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.500 Kč
Cena lekce
1 lekce + špičky / týden 3.500 Kč
Cena za více lekcí
Cena kurzu
2 lekce / týden (sleva 5%) 4.940 Kč - 5.890 Kč
Cena kurzu
3 lekce / týden (sleva 5%) 7.505 Kč - 8.455 Kč
Cena kurzu
více lekcí / týden sleva 10%
Věkový rozsah
18+ let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí
pokročilí

Taneční kurzy pro dospělé (jednotlivé lekce)

Obsah
Lekce č. 1 Klasický tanec pro začátečníky
Termín
Středa: 17:30 - 18:45 (75 min)
Obsah
Lekce č. 2 Jazz dance
Termín
Středa: 18:50 - 20:05 (75 min)
Vstupné
Cena kurzu
1 lekce 250 Kč
Cena kurzu
5 lekcí (permanentka) 1.000 Kč