Techniky moderního tance a Contemporary Dance

Tanec představuje naprostou svobodu projevu, učí tělo ovládat, vnímat ho a vyjádřit své emoce.

Touha po pohybu, hra, taneční pohyb z pocitu vnitřní radosti jsou přirozenou součástí dětského života a přivádějí nás přímo k výchozímu bodu poslání tance ve výchově.

J. Jeřábková

Taneční kurzy zaměřené na Techniky moderního tance a Contemporary dance jsou určeny pro děti od 8 let, mládež i dospělé (začátečníky i pokročilé).

Moderní neboli také novodobý, výrazový či expresionistický tanec je umělecký směr, který se zrodil na konci 19. a začátku 20. století a vyvíjel se v Německu a ve Spojených státech amerických. Snahou tehdejších revolučních choreografů bylo vymanit se od striktních pravidel klasického baletu a přinést do tance něco nového a šokujícího. Cílem moderního tance bylo přiblížit se divákům, komunikovat s nimi, předávat pomocí tance a nových výrazových prostředků své vnitřní pocity a myšlenky, které donutí diváka k přemýšlení.

Tento taneční styl zahrnuje techniky světových tanečníků. Jedná se například o Isadoru Duncan, Marthu Graham, Doris Humphrey, José Limóna ad. Moderní tanec se postupem času stal základním kamenem tanečního stylu Contemporary dance, který čerpá nejen z prvků moderního a klasického tance, ale také využívá různé taneční techniky a pohybové styly, jako je floorwork, improvizace, release techniku, a další.

Hlavní náplní kurzů je mládež a dospělé seznámit se základními principy těchto moderních postmoderních technik a naučit je nejen jak správně držet tělo, ale také jak pracovat s dechem, energií, gravitací či dynamikou těla. Naučí se jak nalézt a cítit centrum těla, uvědoměle používat svaly, vnímat prostor a hudbu.

Informace pro účastníky kurzu

Dívky by měly mít dres, popř. tílko nebo tričko, legíny nebo tepláky. V zimním období doporučuji navíc triko s dlouhým rukávem. Na nohou ponožky nebo baletní piškoty. Chlapci si mohou obléci tepláky, legíny nebo bavlněné šortky, tričko (bez potisku), piškoty nebo ponožky.

Vlasy je třeba upevnit do culíků, copů, popř. skutečně dlouhé vlasy stočit do drdůlků.

Dále s sebou určitě nezapomenout něco k pití. Čelenky, volně visící náušnice, náramky, prstýnky, volné řetízky a další obdobné ozdoby nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny! Dále prosím na kurzech omezte veškeré cennosti na minimum, jelikož v tanečních prostorech nemusí být prostory k uzamčení a úschova tedy nebude možná!

Termíny probíhajících kurzů

1. období: 11. září 2023 - 1. února 2024

2. období: 5. února 2024 - 20. června 2024

Doplňující informace k termínům

  • kurzy neprobíhají v období školních prázdnin platných pro Hradec Králové a ve dnech státních svátků
  • v každém období proběhne 15 lekcí; vzhledem k nerovnoměrnému rozložení státních svátků a prázdninových dnů může být každý kurz zakončen v daném období v jiném týdnu
  • v případě potřeby může být v rámci jednoho období termín ukončení kurzu posunut či počet lekcí rozšířen o další týdny (náhrada za výpadek z důvodu nemoci, nácvik choreografií pro soutěže či vystoupení apod.)
  • v případě znemožnění prezenční formy kurzů z důvodu vládních omezení (COVID apod.) bude výuka kurzů probíhat online

Obecné informace ke kurzům

  • Lekce všech kurzů placených pololetně na sebe navazují jako běžná školní výuka a ukázkou výsledné práce je společné závěrečné vystoupení.
  • Skupiny žáků od 8 let se navíc mohou účastnit dalších tanečních vystoupení či soutěží.
  • Ceny za lekce uvedené u kurzů placených pololetně jsou cenou za jednoho účastníka na dané období.
  • V případě přihlášky před a v první polovině období bude účtována cena za celý kurz. V případě přihlášky ve druhé polovině období bude účtována cena za polovinu kurzu.
  • Soukromé studio MoniBalet nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Zvažte tedy, prosím, individuální pojištění Vašich dětí.
  • Přihlášky ke kurzům jsou vyřizovány po e-mailu.

Související kurzy v nabídce

Věkový rozsah
8 - 10 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí

Taneční průprava, Akrobacie, Základy klasického tance, Základy moderního tance

Obsah
Lekce č. 1 Akrobacie, Základy moderního tance
Termín
Pondělí: 14:50 - 15:50 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Akrobacie, Základy moderního tance
Termín
Úterý: 15:45 - 16:45 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Obsah
Lekce č. 3 Taneční průprava, Základy klasického tance
Termín
Středa: 15:00 - 16:00 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Cena za více lekcí
Cena kurzu
2 lekce / týden (sleva 5%) 4.560 Kč
Věkový rozsah
11 - 13 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí

Klasický tanec + špičky (balet), Techniky moderního tance

Obsah
Lekce č. 1 Klasický tanec + špičky
Termín
Úterý: 17:00 - 18:00 (60 min) + 18:05 - 18:35 (30 min, špičky)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Cena lekce
1 lekce + špičky / týden 3.400 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Techniky moderního tance
Termín
Čtvrtek: 16:10 - 17:10 (60 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.400 Kč
Cena za více lekcí
Cena kurzu
2 lekce / týden (sleva 5%) 4.560 Kč - 5.510 Kč
Věkový rozsah
14 - 26 let
Úrověň
začátečníci
mírně pokročilí
pokročilí

Contemporary dance, Klasický tanec + špičky (balet), Jazz Dance

Obsah
Lekce č. 1 Contemporary dance pro začátečníky a mírně pokročilé
Termín
Pondělí: 18:30 - 19:45 (75 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.700 Kč
Obsah
Lekce č. 2 Contemporary dance pro mírně pokročilé a pokročilé
Termín
Úterý: 18:45 - 20:00 (75 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.700 Kč
Lekce zrušena
Obsah
Lekce č. 3 Jazz Dance
Termín
Středa: 17:25 - 18:40 (75 min)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.700 Kč
Obsah
Lekce č. 4 Klasický tanec + špičky
Termín
Čtvrtek: 17:20 - 18:20 (60 min) + 18:25 - 18:55 (30 min, špičky)
Cena za lekci
Cena lekce
1 lekce / týden 2.500 Kč
Cena lekce
1 lekce + špičky / týden 3.500 Kč
Cena za více lekcí
Cena kurzu
2 lekce / týden (sleva 5%) 4.940 Kč - 5.890 Kč
Cena kurzu
3 lekce / týden (sleva 5%) 7.505 Kč - 8.455 Kč
Cena kurzu
více lekcí / týden sleva 10%