Mgr. BcA. Monika Šponiarová

Být učitelkou tance byl můj životní sen, což je také důvod proč tuto činnost vykonávám s nadšením, láskou a zodpovědností. Mou prioritou je svým žákům předávat nejen veškeré znalosti, ale také v nich vybudovat vztah k tanci, pohybu a tím rozvíjet i jejich osobnost.

Tanečník je nástroj, na který choreograf hraje.

George Balanchine

Tanci se věnuji od 5 let a pedagogické taneční praxi přes 11 let. Své první taneční zkušenosti a povědomí o tanci jsem získala na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Po vykonání maturitní zkoušky mi bylo nabídnuto místo učitelky tanečního oboru na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, což jsem přijala s nadšením a splnila si tak svůj sen.

Mgr. BcA. Monika Šponiarová

Své další taneční dovednosti a pedagogické zkušenosti jsem rozvíjela nejen během svého studia na vysoké škole, ale také jako externí pracovník na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde jsem vyučovala volitelný předmět Orientální tanec. V následujících letech jsem působila jako učitelka v MŠ Štefánikova HK a navštěvovala taneční kurzy se zaměřením na klasický tanec a Contemporary Dance.

Od roku 2009 do června roku 2019 jsem svou pedagogickou praxi rozvíjela a s úspěchem předávala na ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. Zde jsem působila nejen jako učitelka tanečního oboru, vzdělávající děti od 5 let, ale také jako organizátorka školních akcí, choreografka tanečních vystoupení a tři roky jako vedoucí oboru. Od září roku 2019 vyučuji v tanečním oboru na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou.

V roce 2015 jsem si založila živnost a od té doby vedu v Hradci Králové taneční kurzy MoniBalet pro děti, mládež a dospělé, individuální hodiny pro dívky hlásící se na taneční konzervatoře, workshopy ad. Během školního roku a prázdnin pravidelně navštěvuji řadu tanečních workshopů po České republice i na Slovensku a letní taneční školu, které se účastní i mé žákyně.

Vzdělání

Mgr. BcA. Monika Šponiarová
1989 - 2003
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou (taneční obor, sólový zpěv absolventka I. a II. stupně)
1999 - 2003
VOŠ a SpgŠ Litomyšl (Pedagogika volného času, specializace hudební výchova)
2004 - 2005
TCP Praha (Taneční pedagogika, dálkové studium soukromé taneční konzervatoře)
2005 - 2010
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (magisterské studium , obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol, specializace - hudební výchova)
2015 - 2018
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (dálkové bakalářské studium, obor Taneční a pohybové divadlo a výchova)