Mgr. BcA. Monika Šponiarová

Být učitelkou tance byl můj životní sen, což je také důvod proč tuto činnost vykonávám s nadšením, láskou a zodpovědností. Mou prioritou je svým žákům předávat nejen veškeré znalosti, ale také v nich vybudovat vztah k tanci, pohybu a tím rozvíjet i jejich osobnost.

Tanec je báseň, ve které je každý pohyb slovem.

Mata Hari

Tanci se věnuji od 5 let a pedagogické taneční praxi přes 11 let. Své první taneční zkušenosti a povědomí o tanci jsem získala na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Po vykonání maturitní zkoušky mi bylo nabídnuto místo učitelky tanečního oboru na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, což jsem přijala s nadšením a splnila si tak svůj sen.

Mgr. BcA. Monika Šponiarová

Své další taneční dovednosti a pedagogické zkušenosti jsem rozvíjela nejen během svého studia na vysoké škole, ale také jako externí pracovník na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde jsem vyučovala volitelný předmět Orientální tanec. V následujících letech jsem působila jako učitelka v MŠ Štefánikova HK a navštěvovala taneční kurzy se zaměřením na klasický tanec a Contemporary Dance.

Od roku 2009 do června roku 2019 jsem svou pedagogickou praxi rozvíjela a s úspěchem předávala na ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. Zde jsem působila nejen jako učitelka tanečního oboru, vzdělávající děti od 5 let, ale také jako organizátorka školních akcí, choreografka tanečních vystoupení a tři roky jako vedoucí oboru. Od září roku 2019 do srpna roku 2021 jsem jako dočasná výpomoc za rodičovskou dovolenou vyučovala v tanečním oboru na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou.

V roce 2015 jsem si založila živnost a od té doby vedu v Hradci Králové taneční kurzy MoniBalet pro děti, mládež a dospělé, individuální hodiny pro dívky hlásící se na taneční konzervatoře, workshopy ad. Během školního roku a prázdnin pravidelně navštěvuji řadu tanečních workshopů po České republice i na Slovensku a letní taneční školu, které se účastní i mé žákyně.

Vzdělání

Mgr. BcA. Monika Šponiarová

2015 - 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

dálkové bakalářské studium, obor Taneční a pohybové divadlo a výchova

2005 - 2010

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

magisterské studium , obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol, specializace - hudební výchova

2004 - 2005

TCP Praha

taneční pedagogika, dálkové studium soukromé taneční konzervatoře

1999 - 2003

VOŠ a SpgŠ Litomyšl

pedagogika volného času, specializace hudební výchova

1989 - 2003

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

taneční obor, sólový zpěv absolventka I. a II. stupně

Absolvované kurzy, vzdělávací programy, semináře a workshopy

2022

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Lestera Hortona, Moderní jazzový tanec, Variace, Fyzio cvičení

2021

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Lestera Hortona, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2020

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2019

Komunikační dovednosti učitelů ZUŠ (získané Osvědčení)

vzdělávací program akreditován MŠMT v rámci DVPP

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, technika José Limóna, Hip hop, Fyzio cvičení

2018

Víkendový dance workshop v TD Bralen Bratislava

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna, Contemporary dance

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2017

Víkendový dance workshop moderního tance Joe Alagada (Praha)

zaměřený na výuku techniky José Limóna

Víkendový dance workshop v TD Bralen Bratislava

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, Contemporary dance

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2016

Seminář lidového tance s Evou Kulhánkovou (Praha)

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna, Fyzio cvičení

2015

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna, Seminář choreografie, Fyzio cvičení

2014

Základy choreografie (získané Osvědčení)

vzdělávací program (jednosemestrální vzdělávací cyklus seminářů) akreditován MŠMT v rámci DVPP

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna

2013

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna, Variace

2012

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna, Variace

2011

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna