Mgr. BcA. Monika Šponiarová

Být učitelkou tance byl můj životní sen, což je také důvod proč tuto činnost vykonávám s nadšením, láskou a zodpovědností. Mou prioritou je svým žákům předávat nejen veškeré znalosti, ale také v nich vybudovat vztah k tanci, pohybu a tím rozvíjet i jejich osobnost.

Tanečník je nástroj, na který choreograf hraje.

George Balanchine

Tanci se věnuji od 5 let a pedagogické taneční praxi přes 11 let. Své první taneční zkušenosti a povědomí o tanci jsem získala na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Po vykonání maturitní zkoušky mi bylo nabídnuto místo učitelky tanečního oboru na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, což jsem přijala s nadšením a splnila si tak svůj sen.

Mgr. BcA. Monika Šponiarová

Své další taneční dovednosti a pedagogické zkušenosti jsem rozvíjela nejen během svého studia na vysoké škole, ale také jako externí pracovník na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde jsem vyučovala volitelný předmět Orientální tanec. V následujících letech jsem působila jako učitelka v MŠ Štefánikova HK a navštěvovala taneční kurzy se zaměřením na klasický tanec a Contemporary Dance.

Od roku 2009 do června roku 2019 jsem svou pedagogickou praxi rozvíjela a s úspěchem předávala na ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. Zde jsem působila nejen jako učitelka tanečního oboru, vzdělávající děti od 5 let, ale také jako organizátorka školních akcí, choreografka tanečních vystoupení a tři roky jako vedoucí oboru. Od září roku 2019 do srpna roku 2021 jsem jako dočasná výpomoc za rodičovskou dovolenou vyučovala v tanečním oboru na ZUŠ Rychnov nad Kněžnou.

V roce 2015 jsem si založila živnost a od té doby vedu v Hradci Králové taneční kurzy MoniBalet pro děti, mládež a dospělé, individuální hodiny pro dívky hlásící se na taneční konzervatoře, workshopy ad. Během školního roku a prázdnin pravidelně navštěvuji řadu tanečních workshopů po České republice i na Slovensku a letní taneční školu, které se účastní i mé žákyně.

Vzdělání

Mgr. BcA. Monika Šponiarová

2015 - 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

dálkové bakalářské studium, obor Taneční a pohybové divadlo a výchova

2005 - 2010

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

magisterské studium , obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol, specializace - hudební výchova

2004 - 2005

TCP Praha

taneční pedagogika, dálkové studium soukromé taneční konzervatoře

1999 - 2003

VOŠ a SpgŠ Litomyšl

pedagogika volného času, specializace hudební výchova

1989 - 2003

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

taneční obor, sólový zpěv absolventka I. a II. stupně

Absolvované kurzy, vzdělávací programy, semináře a workshopy

2024

Víkendový workshop s Joe Alegadem (USA)

2023

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Lestera Hortona, Moderní jazzový tanec, Variace, Fyzio cvičení

Workshop pro žáky ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

výuka techniky současného tance, tvorba choreografií

2022

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Lestera Hortona, Moderní jazzový tanec, Variace, Fyzio cvičení

Workshop pro žáky ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

výuka techniky současného tance, tvorba choreografií

2021

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Lestera Hortona, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2020

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2019

Komunikační dovednosti učitelů ZUŠ (získané Osvědčení)

vzdělávací program akreditován MŠMT v rámci DVPP

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, technika José Limóna, Hip hop, Fyzio cvičení

2018

Víkendový dance workshop v TD Bralen Bratislava

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna, Contemporary dance

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2017

Víkendový dance workshop moderního tance Joe Alagada (Praha)

zaměřený na výuku techniky José Limóna

Víkendový dance workshop v TD Bralen Bratislava

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, Contemporary dance

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika Marthy Graham, Moderní jazzový tanec, Fyzio cvičení

2016

Seminář lidového tance s Evou Kulhánkovou (Praha)

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna, Fyzio cvičení

2015

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna, Seminář choreografie, Fyzio cvičení

2014

Základy choreografie (získané Osvědčení)

vzdělávací program (jednosemestrální vzdělávací cyklus seminářů) akreditován MŠMT v rámci DVPP

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna

2013

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, Moderní jazzový tanec, technika José Limóna, Variace

2012

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna, Variace

2011

Týdenní seminář moderního tance (Letní taneční škola Mladočov)

techniky: Klasický tanec, technika José Limóna