Workshop klasického tance s MgA. Terezou Krupičkovou

Zveřejněno:

Dělat klasický tanec, to je jako být matkou; jestliže jsi to nikdy nedělal, neumíš si představit, jak těžké to je.

Harriet Cavalli

Taneční studio MoniBalet pořádá v sobotu dne 26. 11. 2022 workshop klasické taneční techniky s MgA. Terezou Krupičkovou. Workshop je určený všem dívkám, chlapcům od 10 let a dospělým, kteří se klasickému tanci věnují či se dříve věnovali. Taktéž těm, kteří chtějí své dovednosti zdokonalit a něčemu novému se přiučit. 

Harmonogram:

9:00 - 10:30 hod. / děti 10 - 12 let

10:45 - 12:15 hod. / děti od 13 let a dospělí

Workshop se uskuteční v sále tanečního studia v Jungmannově ulici. Kapacita sálu je omezena!!! Proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Nejpozději však do 19. 11. 2022.

Cena jednoho 90 min. kurzu činí 200 Kč. 

Jak se přihlásit:

Zasláním e-mailu s předmětem WORKSHOP KLT 26.11.2022 + jméno účastníka. Do zprávy prosím uveďte zvolený kurz.

Kdo je Tereza Krupičková?

Absolventka Taneční konzervatoře hl. města Prahy a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU) v oboru pedagogika tance. Má za sebou více než desetiletou taneční pedagogickou praxi. 

V současné době vyučuje na HAMU metodiky a techniky klasického tance, vede zájmové kurzy tance, baletu a rytmiky pro děti od 2 let a dospělé. Dále pořádá taneční semináře pro ZUŠ a taneční studia po celé České republice. V neposlední řade také vede individuální lekce pro studenty tanečních konzervatoří, tanečníky, gymnasty a krasobruslaře, a další.

Jejím hlavním cílem každé lekce je kvalitní provedení a pochopení tanečních pozic, prvků a pohybů vzhledem k celkové úrovni vyučované skupiny a individuálním dispozicím každého dítěte a studenta. Prožitek z prvků, příjemná atmosféra a dodržení zásad taneční lekce.

Terezino motto:

K taneční výuce přistupuji s úctou k tradici s aplikováním nových poznatkůPřeji si, aby nám tanec stále přinášel radost, prvky byly prováděny cíleně a efektivně a především dbám na to, aby tělo zůstalo zdravé.“